Thành công

Đặt lịch thành công

Bạn cần lưu ý:

+ Giờ phục vụ có thể muộn 5-10 phút vì một số lý do bất khả kháng, mong bạn thông cảm giúp chúng tôi.
+ Lượt đặt lịch này chỉ dành cho bạn. Nếu bạn có bạn đi cùng hãy quay lại trang đặt lịch đặt riêng cho từng người.
+ Để thay đổi lịch hẹn, vui lòng liên hệ hotline: 0931 225 777